Ombudsteam

Dongen


Dongen, 19 februari 2018. Vorige week donderdagavond was ik op werkbezoek bij De Entree. Rondleiding en informatie hoe De Entree onderdeel is van een totale organisatie verandering van het bestuur van de gemeente Dongen. Interessant en hoopvol voor alle burgers die op enig moment afhankelijk zijn van materiële en immateriële ondersteuning van onze gemeente. De dag erna liep ik om 9 uur in de morgen weer bij De Entree naar binnen, maar nu als ombudsman ter begeleiding van een van onze klanten.
Beide ervaringen waren positief. Intentie en uitvoering vielen mooi samen. Toch bleek ook vanmorgen dat begeleiding door het Ombudsteam belangrijk, zo niet noodzakelijk, om de hulpvraag en de achtergrond van de cliënt volledig en afgegrensd aan het voetlicht te brengen.

fonseline

Met de ENTREEKRANT van donderdag 7 december 2017 kondigt de gemeente de opening (op 22 december) aan van DE ENTREE. Hiermee zet de gemeente een belangrijke stap op weg naar een betere en laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning voor de inwoners van Dongen. Het Ombudsteam Dongen feliciteert alle betrokkenen van harte bij het tot stand komen hiervan en wenst DE ENTREE alle succes bij het realiseren van haar gewenste resultaat!

Lees meer: De Entree

In het Weekblad Dongen van 21 september 2017 stond in een paginagrote opmaak te lezen hoe belangrijke stappen zijn gezet in het belang van de jongere- én de oudere jeugd van Dongen.
Onder leiding van Wethouder van Beers is een Integraal Huisvestingsplan voor basisscholen tot stand gekomen. Het plan is met grote instemming en waardering in de gemeenteraad ontvangen. Hiermee wordt een enorme stap voor de toekomst gemaakt voor de scholing en dus in het belang van de jongste jeugd van Dongen.

Lees meer: Oproep aan alle jongeren met een schuldenlast!

Het zou zo maar een misverstand kunnen zijn dat het Ombudsteam Dongen er alleen maar is voor volwassenen en ouderen. Niets is minder waar: wij zijn er voor alle inwoners van Dongen en dus ook voor jongeren. Problemen, moeilijkheden en vragen waar je in je eentje niet meer uitkomt, is niet aan leeftijd gebonden. Geheel vrijblijvend en in absoluut vertrouwen willen we naar je luisteren. Samen met jou zoeken we dan waar of in welke richting een oplossing bereikt kan worden.

En dan nog iets wat veel mensen misschien niet weten: de OV-Begeleiderskaart.
Mensen met een beperking van welke aard ook, zijn vaak afhankelijk van begeleiding, als zij met openbaar vervoer willen reizen. Terwijl de begeleider je over allerlei obstakels en drempels heen helpt te komen, werpt het meereizen tegelijk ook weer een nieuwe, financiële drempel op ( dus 2 kaartjes i.p.v. 1). Gelukkig kan deze laatste drempel ook weer ongedaan gemaakt worden. Mensen met zo’n beperking kunnen via de NS een OV-Begeleiderskaart aanvragen. Hiermee kan altijd 1 persoon GRATIS meerijden in bus, trein, tram en metro.
Het heft niet alle obstakels op maar deze regeling verlaagt wel de financiële drempel om te reizen.
Voor informatie hoe de regeling werkt en hoe de kaart kan worden aangevraagd, zie:
http://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-een-functiebeperking/ov-begeleiderskaart.html
Kom je er niet uit, dan weet je ons te vinden!

Ook voor alle klachten of problemen met de overheid en instanties staan wij voor je klaar!
Bel: 06-49738240 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ook in het nieuwe jaar staat het ombudsteam weer met raad en daad voor u paraat! Als u er niet uit komt met vragen, problemen en formulieren van de overheid of overige instanties, dan begeleiden u met informatie en hulp bij u aan huis. U staat bij ons centraal, ongeacht uw politieke voorkeur!

Deze keer maken wij u attent op de volgende onderwerpen:Iemand die zorgbehoevend is én recht heeft op bijstand, heeft (in beginsel) RECHT OP BIJSTAND ALS ALLEENSTAANDE, óók als hij/zij samen woont met zijn/haar zorgverlener.

Herkent u zich als belanghebbende in een van deze onderwerpen, aarzel dan niet ( want schroom blijkt een zeer groot obstakel te zijn!) maar neem contact met ons op. Want, zoals gezegd: wij komen bij u thuis en helpen u om uw situatie goed te omschrijven, de benodigde gegevens te ordenen en u te begeleiden tot op de ple

  • Dit is de kern van een uitspraak van de HOGE RAAD op 6 december 2016.
    Tot nu toe gold dit enkel als het ging om broer en zus (tweedegraads bloedverwanten) en niet voor andere ongehuwd samenwonenden, waarbij één van beiden zorgenbehoevend is.
  • DE NORMEN VOOR DE VOEDSELBANK zijn aangepast. U komt in aanmerking met leefgeld of netto-inkomen, na aftrek van vaste lasten: voor alleenstaanden: € 200 per maand/ weekgeld € 46,15; voor 2 persoonshuishouding: € 280 p.m. / weekgeld 64,15; voor 3 pers.: € 360 p.m. / weekgeld € 83, 08 ; enz..
  • Uit zeer recent onderzoek in Dongen blijkt dat de omschakeling van AWBZ-zorg naar de WMO-ZORG DOOR DE GEMEENTE nog voor te veel mensen problemen geeft. Hierdoor voelen zij zich vaak niet begrepen en vinden niet de weg naar de voor hen nodige en ook beschikbare zorg- en bijstandsvoorzieningen.

Uit zeer recent onderzoek in Dongen blijkt dat de omschakeling van AWBZ-zorg naar de WMO-ZORG DOOR DE GEMEENTE nog voor te veel mensen problemen geeft. Hierdoor voelen zij zich vaak niet begrepen en vinden niet de weg naar de voor hen nodige en ook beschikbare zorg- en bijstandsvoorzieningen.

Herkent u zich als belanghebbende in een van deze onderwerpen, aarzel dan niet ( want schroom blijkt een zeer groot obstakel te zijn!) maar neem contact met ons op. Want, zoals gezegd: wij komen bij u thuis en helpen u om uw situatie goed te omschrijven, de benodigde gegevens te ordenen en u te begeleiden tot op de plek waar u moet zijn!

“Wij worden niet gehoord!” is een op alle fronten vaak te beluisteren klacht. Zowel de politiek als allerlei instanties en personen waarvan we afhankelijk zijn, lijken zich hieraan schuldig te maken. Zolang we gezond zijn, werk hebben, geen geldzorgen en ons leven prettig verloopt, is er niets aan de hand. Maar als het tegenzit en we met moeite het hoofd boven water kunnen houden, dan willen we niet in een cafetaria terecht komen waar het antwoord op “onze honger” al kant en klaar ligt. Dan hebben we er behoefte aan dat er geluisterd wordt naar ons eigen verhaal. Het verhaal over onze eigen feiten, onze gevoelens, onze eigen mogelijkheden en beperkingen. Kortom: dan wil ik gehoord worden!

Lees meer: Ik wil gehoord worden

Deze titel is nauwelijks te geloven, maar echt, liefst 421.000 kinderen in ons rijke Nederland leven onder de armoedegrens. Dat is 12 % of bijna 1 op de 9 kinderen die niet mee kunnen doen aan alles wat in ons land noodzakelijk en goed is voor opgroeiende kinderen. Dit betekent vaak geen ontbijt of warme maaltijd per dag. Maar ook sociale uitsluiting en minder gelegenheid om zich te ontwikkelen in sporten en allerlei verenigingsactiviteiten. Dit veroorzaakt stress en nauwelijks in te halen achterstand. Gemiste kansen voor de toekomst zijn dan het gevolg.

Lees meer: Kinderen groeien op in armoede

Het ombudsteam is de afgelopen zomermaanden betrokken gebleven bij diverse problemen en vragen van inwoners. Nu is het echter ook weer tijd om actief van ons te laten horen, o.a. via deze rubriek.

De gemeente Dongen heeft gedurende de zomermaanden niet stil gezeten en heeft er veel werk van gemaakt om alles recht te zetten wat er mis is gegaan met de kwestie “Huishoudelijke Hulp”.
Alle betrokken personen hebben 2 keer een informatieve brief gekregen met daarin de toezegging dat de ondersteuningsbehoefte opnieuw wordt bepaald volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015).

Lees meer: Huishoudelijke hulp

Op donderdag 12 mei heeft de gemeente Dongen haar geheel vernieuwde website gelanceerd.
DONGEN GAAT DIGITAAL. Dit betekent ondermeer dat voortaan alle inwoners van Dongen allerlei aanvragen bij de gemeente thuis van achter de PC, labtop of smartphone kunnen, maar ook moeten regelen.
De eerste indruk van de website is positief. Duidelijke verwijzing naar de verschillende gebieden waar een aanvraag thuishoort. Voor mensen die de computer gewend zijn zal het ongetwijfeld een makkelijke toegang bieden.

Lees meer: Doel ombudsteam

Het motto van de gemeente Dongen luidt: IN DONGEN DOEN WIJ DINGEN SAMEN!
Het werk van het OMBUDSTEAM DONGEN sluit hier naadloos op aan. Ook wij willen samen met de gemeente voorkomen dat mensen buiten de boot of tussen wal en schip terecht komen.

Lees meer: Ombudsdienst is onafhankelijk

In het kader van de Participatiewet is het verplicht om te solliciteren op aangeboden werk. Het ombudsteam werd betrokken bij een situatie waarin zo’n sollicitatiegesprek zeer ernstige en pijnlijke gevolgen heeft gehad.

Lees meer: Participatiewet

(Weekblad voor Dongen, februari 2016)

Met plezier kunnen we melden dat er veel positieve reactie zijn binnengekomen op ons artikel in dit weekblad van 14 januari jl. Met de eerste aanmeldingen zijn we inmiddels volop aan de slag gegaan.

Lees meer: Blauwe envelop en wettelijk kader algemene toegankelijkheid

twitter logo

InfofolderOTD

facebook

Allle rechten voorbehouden